<delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

    
    

    <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

    <track id="zhzjz"></track>
    網站首頁>產品>邏輯 - 柵極和逆變器

    產品分類

    瀏覽歷史

    暫無數據

     產品篩選

     收起

     封裝/外殼 :

     14-CDIP(0.300",7.62mm)14-CFP14-DIP14-DIP(0.300",7.62mm)14-LSSOP(0.173",4.40mm 寬)14-SOIC(0.154",3.90mm 寬)14-SOIC(0.173",4.40mm 寬)14-SOIC(0.209",5.30mm 寬)14-SSOP(0.209",5.30mm 寬)14-TFSOP (0.173",4.40mm 寬)14-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)14-VFQFN 裸露焊盤14-WFQFN 裸露焊盤16-CDIP(0.300",7.62mm)16-DIP(0.300",7.62mm)16-SOIC(0.154",3.90mm Width)裸露焊盤16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)16-SOIC(0.209",5.30mm 寬)16-SOIC(0.295",7.50mm 寬)16-SSOP(0.209",5.30mm 寬)16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)16-VFQFN 裸露焊盤20-DIP(0.300",7.62mm)20-LCC(J 形引線)20-LSOP(0.154",3.90mm 寬)20-SOIC(0.209",5.30mm 寬)20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)20-SSOP(0.154",3.90mm 寬)20-SSOP(0.209",5.30mm 寬)20-TFSOP(0.173",4.40mm 寬)20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)20-VFBGA20-VFQFN 裸露焊盤20-WQFN 裸露焊盤,20-DQFN24-CQFlatpack,Cerpack24-DIP(0.300",7.62mm)24-SOIC(0.209",5.30mm 寬)24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)24-SSOP(0.209",5.30mm 寬)24-TFSOP(0.173",4.40mm 寬)24-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)28-LCC(J 形引線)28-SOIC(0.295",7.50mm 寬)4-UFBGA,DSBGA4-UFBGA,FCBGA4-XFBGA,DSBGA4-XFDFN 裸露焊盤48-BSSOP(0.295",7.50mm 寬)48-TFSOP(0.173",4.40mm 寬)48-TFSOP(0.240",6.10mm 寬)5-XFBGA,DSBGA5-XFBGA,WLCSP56-BSSOP(0.295",7.50mm 寬)56-VFBGA6-SMD(5引線),扁引線6-TFSOP(0.063",1.60mm 寬),5 引線6-TSOP(0.059",1.50mm 寬)5 引線6-TSSOP(5 引線),SC-88A,SOT-3536-TSSOP,SC-88,SOT-3636-UFDFN6-USON,6-MicroPak2?6-XFBGA,DSBGA6-XFDFN6-XFLGA7-LSSOP(0.11"?,2.80mm 寬)8-DIP(0.300",7.62mm)8-SOIC(0.122",3.10mm 寬)8-SOIC(0.154",3.90mm 寬)8-SOIC(0.209",5.30mm 寬)8-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)8-TSSOP,8-MSOP(0.110",2.80mm 寬)8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬)8-UFBGA,DSBGA8-UFDFN 裸露焊盤8-UFQFN8-VFSOP(0.091",2.30mm 寬)8-XFBGA,DSBGA8-XFDFN8-XFLGA8-XFQFN8-XFQFN 裸露焊盤96-LFBGASC-74A,SOT-753SC-74,SOT-457SOT-23-6SOT-23-8SOT-26SOT-553SOT-563,SOT-666SOT-665SOT-953
     關閉
     所有

     供應商器件封裝 :

     14-CDIP14-DHVQFN(2.5x3)14-DQFN(3x2.5)14-PDIP14-SO14-SOIC14-SOICN14-SOL14-SOP14-SSOP14-TSSOP14-TVSOP14-VQFN (3.5x3.5)16-CDIP16-DIP16-PDIP16-QFN(3x3)16-SO16-SOEIAJ16-SOIC16-SOIC N16-SOL16-SSOP16-TSSOP20-BGA MICROSTAR JUNIOR(4x3)20-DHVQFN(4.5x 2.5)20-DIP20-DQFN20-PDIP20-PLCC20-PLCC(9x9)20-QSOP20-SO20-SOIC20-SOL20-SOP20-SSOP20-SSOP/QSOP20-TSSOP20-TVSOP20-VQFN (3.5x4.5)24-CerPack24-PDIP24-SO24-SOIC24-SSOP24-TSSOP24-TVSOP25-SSOT28-PLCC28-SOIC4-DFN-EP(2x2)4-DSBGA(0.8x0.8)4-DSBGA(0.9x0.9)4-SON4-覆晶(1.07x1.07)48-SSOP48-TSSOP48-TVSOP5-DSBGA5-DSBGA,5-WCSP(1.4x0.9)5-SSOP5-TSOP5-TSSOP56-BGA MICROSTAR JUNIOR(7.0x4.5)56-SSOP6-DFN1410(1.4x1.0)6-DFN(1.2x1.0)6-DSBGA6-DSBGA,6-WCSP(1.4x0.9)6-microfoot6-MicroPak6-SON(1.45x1)6-SON(1x1)6-SOT6-TSOP6-TSSOP6-UDFN(1.2x1)6-ULLGA(1.2x1)6-ULLGA(1.45x1)6-ULLGA(1x1)6-X2DFN (1.4x1)6-X2DFN (1x1)6-XSON,SOT1115(0.9x1)6-XSON,SOT1202(1x1)6-XSON,SOT886(1.45x1)6-XSON,SOT891(1x1)8-DSBGA(1.6x0.8)8-DSBGA,8-WCSP(1.9x0.9)8-MicroPak?8-MSOPB8-PDIP8-SO8-SOIC8-SOP8-SSOP8-TSSOP8-UDFN(1.8x1.2)8-ULLGA(1.45x1)8-ULLGA(1.6x1)8-ULLGA(1.95x1)8-UQFN(1.5x1.5)8-UQFN(1.6x1.6)8-VSOP8-VSSOP8-VSSOP,US88-X2SON(1.4x1.0)8-XQFN(1.6x1.6)8-XSON,SOT1089 (1.35x1)8-XSON,SOT1116 (1.2x1)8-XSON,SOT1203 (1.35x1)8-XSON,SOT833-1 (1.95x1)8-XSON,SOT996-2 (2x3)96-LFBGA(13.5x5.5)96-PBGA MICROSTAR(13.6x5.6)DFN1010DFN1410ES6(1.6x1.6)ESVfSV(1.0x1.0)Micro6?(TSOP-6)SC-70SC-70-5SC-70-6SC-88SC-88ASM8SMVSOEIAJ-14SOEIAJ-20SOT-23-5SOT-25SOT-323SOT-323-5SOT-353SOT-363SOT-5US8USV
     關閉
     所有

     不同 V、最大 CL 時的最大傳播延遲 :

     1.25ns @ -5.2V,-1.2ns @ 2.5V,30pF1.3ns @ -5.2V,-1.3ns @ 2.5V,30pF1.3ns @ 5V,50pF1.4ns @ 5V,50pF1.55ns @ -5.2V,-1.5ns @ -5.2V,-1.5ns @ 2.5V,30pF1.5ns @ 5V,50pF1.6ns @ -5.2V,-1.6ns @ 2.5V,30pF1.6ns @ 5V,50pF1.75ns @ -5.2V,-1.7ns @ -5.2V,-1.7ns @ 2.5V,30pF1.7ns @ 5V,50pF1.8ns @ -5.2V,-1.8ns @ 2.5V,30pF1.8ns @ 3.3V,50pF1.8ns @ 5V,50pF1.9ns @ -5.2V,-1.9ns @ 2.5V,30pF1.9ns @ 5V,50pF10.1ns @ 3V ~ 3.6V,50pF10.3ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF10.5ns @ 3V ~ 3.6V,30pF10.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF10.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF10.5ns @ 5V,15pF10.5ns @ 5V,50pF10.6ns @ 3V ~ 3.6V,50pF10.6ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF10.6ns @ 5V,50pF10.8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF10.8ns @ 5V,50pF10.9ns @ 5V,50pF100ns @ 15V,50pF10ns @ 3.3V,50pF10ns @ 3V ~ 3.6V,30pF10ns @ 3V ~ 3.6V,50pF10ns @ 4.5V,50pF10ns @ 5V,50pF10ns @ 6V,50pF11.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF11.4ns @ 5V,50pF11.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF11.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF11.5ns @ 5V,50pF11.9ns @ 3V ~ 3.6V,50pF110ns @ 10V,150pF110ns @ 15V,50pF11ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF11ns @ 4.5V,50pF12.1ns @ 5V,50pF12.2ns @ 5V,50pF12.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF12.5ns @ 5V,50pF12.7ns @ 3V ~ 3.6V,30pF12.8ns @ 3.3V,50pF12.8ns @ 3V ~ 3.6V,50pF12.9ns @ 5V,50pF120ns @ 15V,50pF12ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF12ns @ 4.5V,50pF12ns @ 6V,50pF13.2ns @ 5V,50pF13.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF13.5ns @ 5V,50pF130ns @ 15V,50pF13ns @ 3.3V,50pF13ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF13ns @ 4.5V,50pF13ns @ 5V,15pF13ns @ 6V,50pF14.1ns @ 3.3V,50pF14.1ns @ 3V ~ 3.6V,50pF14.5ns @ 5V,50pF14.6ns @ 5V,50pF140ns @ 15V,50pF14ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF14ns @ 4.5V,50pF14ns @ 5V,50pF14ns @ 6V,50pF15.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF15ns @ 3.3V,50pF15ns @ 3V,25pF15ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF15ns @ 4.5V,50pF15ns @ 5.5V,50pF15ns @ 5V,15pF15ns @ 5V,45pF15ns @ 5V,50pF15ns @ 6V,50pF160ns @ 15V,50pF16ns @ 6V,50pF17ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF17ns @ 5V,50pF17ns @ 6V,150pF17ns @ 6V,50pF18ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF18ns @ 4.5V,50pF18ns @ 5.5V,50pF18ns @ 5V,150pF18ns @ 5V,45pF18ns @ 5V,50pF18ns @ 6V,150pF18ns @ 6V,50pF19ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF19ns @ 4.5V,50pF19ns @ 6V,50pF2.1ns @ 2.5V,30pF2.1ns @ 3V ~ 3.6V,50pF2.2ns @ 3.3V,50pF2.2ns @ 3V ~ 3.6V,50pF2.2ns @ 5V,50pF2.3ns @ 2.7V ~ 3.6V,30pF2.3ns @ 3.3V,50pF2.4ns @ 3.3V,50pF2.4ns @ 5V,50pF2.5ns @ 2.5V,30pF2.5ns @ 2.5V,50pF; 1.7ns @ 3.3V,50pF2.5ns @ 3.3V,30pF2.5ns @ 3.3V,50pF2.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF2.6ns @ 3.3V,50pF2.7ns @ 2.5V,30pF2.7ns @ 3.3V,50pF2.7ns @ 5V,50pF2.8ns @ 3.3V,30pF2.8ns @ 3.3V,50pF2.8ns @ 5V,50pF2.9ns @ 3.3V,50pF2.9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF2.9ns @ 5V,50pF200ns @ 10V,50pF20ns @ 4.5V,50pF20ns @ 5V,15pF20ns @ 5V,50pF20ns @ 6V,150pF20ns @ 6V,50pF21ns @ 4.5V,50pF21ns @ 6V,50pF22ns @ 4.5V,50pF22ns @ 5.5V,50pF22ns @ 5V,15pF22ns @ 5V,45pF22ns @ 6V,150pF22ns @ 6V,50pF23ns @ 4.5V,50pF23ns @ 5V,15pF23ns @ 5V,50pF23ns @ 6V,50pF24ns @ 4.5V,50pF24ns @ 5V,45pF25ns @ 15V,50pF25ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF25ns @ 4.5V,150pF25ns @ 4.5V,50pF25ns @ 5V,50pF25ns @ 6V,50pF26ns @ 5.5V,50pF26ns @ 6V,150pF26ns @ 6V,50pF27ns @ 4.5V,50pF27ns @ 5.5V,150pF27ns @ 5V,15pF28ns @ 4.5V,50pF28ns @ 5.5V,50pF28ns @ 5V,150pF29ns @ 5.5V,150pF2ns @ -5.2V,-2ns @ 2.5V,30pF2ns @ 3.3V,50pF2ns @ 3V ~ 3.6V,50pF2ns @ 5V,50pF3.2ns @ 3.3V,50pF3.2ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF3.2ns @ 5V,50pF3.3ns @ 2.7V ~ 3.6V,30pF3.3ns @ 3.3V,30pF3.3ns @ 3.3V,50pF3.3ns @ 3V ~ 3.6V,30pF3.3ns @ 5V,50pF3.4ns @ 3.3V,50pF3.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.4ns @ 5V,50pF3.5ns @ 2.7V ~ 3.6V,30pF3.5ns @ 3.3V,50pF3.5ns @ 3V ~ 3.6V,30pF3.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF3.5ns @ 5V,50pF3.6ns @ 3.3V,50pF3.6ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.6ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF3.6ns @ 5V,50pF3.7ns @ 2.3V ~ 2.7V,30pF; 3.3ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.7ns @ 2.5V,50pF; 2.6ns @ 3.3V,50pF3.7ns @ 3.3V,50pF3.7ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.7ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF3.7ns @ 5V,50pF3.8ns @ 3.3V,50pF3.8ns @ 3V ~ 3.6V,30pF3.8ns @ 5V,50pF3.9ns @ 3.3V,50pF3.9ns @ 3V ~ 3.6V,50pF3.9ns @ 5V,50pF30ns @ 10V,50pF30ns @ 15V,50pF30ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF30ns @ 4.5V,150pF30ns @ 4.5V,50pF30ns @ 5.5V,50pF30ns @ 5V,150pF30ns @ 5V,15pF30ns @ 6V,50pF32ns @ 4.5V,50pF32ns @ 5V,15pF32ns @ 5V,45pF32ns @ 5V,50pF32ns @ 6V,50pF33ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF33ns @ 4.5V,50pF34ns @ 4.5V,50pF35ns @ 15V,50pF35ns @ 5V,15pF38ns @ 4.5V,50pF38ns @ 5.5V,150pF3ns @ 2.5V,30pF3ns @ 2.7V ~ 3.6V,30pF3ns @ 3.3V,30pF3ns @ 3.3V,50pF3ns @ 3V ~ 3.6V,30pF3ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF3ns @ 5V,50pF4.1ns @ 3.3V,50pF4.1ns @ 3V ~ 3.6V,50pF4.1ns @ 5V,50pF4.2ns @ 3.3V,50pF4.2ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF4.2ns @ 5V,50pF4.3ns @ 3.3V,50pF4.3ns @ 3V ~ 3.6V,30pF4.3ns @ 3V ~ 3.6V,50pF4.3ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF4.3ns @ 5V,-4.3ns @ 5V,50pF4.4ns @ 3.3V,50pF4.4ns @ 3V ~ 3.6V,30pF4.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF4.4ns @ 5V,50pF4.5ns @ 2.7V ~ 3.6V,30pF4.5ns @ 3.3V,50pF4.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF4.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF4.5ns @ 5V,50pF4.6ns @ 3.3V,50pF4.6ns @ 5V,50pF4.7ns @ 3.3V,50pF4.7ns @ 5V,50pF4.8ns @ 3V ~ 3.6V,30pF4.8ns @ 5V,-4.8ns @ 5V,50pF4.9ns @ 3.3V,50pF4.9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF4.9ns @ 5V,50pF40ns @ 15V,50pF45ns @ 15V,50pF45ns @ 5V,15pF45ns @ 5V,50pF4ns @ 3.3V,50pF4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF4ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF4ns @ 5V,50pF5.1ns @ 3V ~ 3.6V,50pF5.1ns @ 5V,50pF5.2ns @ 3.3V,50pF5.2ns @ 3V ~ 3.6V,50pF5.3ns @ 3.3V,50pF5.3ns @ 5V,50pF5.4ns @ 3V ~ 3.6V,30pF5.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF5.4ns @ 5V,50pF5.5ns @ 3.3V,50pF5.5ns @ 3V ~ 3.6V,30pF5.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF5.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF5.5ns @ 5V,50pF5.6ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF5.6ns @ 5V,50pF5.6ns @ 5V,N/A5.7ns @ 3V ~ 3.6V,30pF5.7ns @ 5V,50pF5.8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF5.8ns @ 5V,50pF5.9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF5.9ns @ 5V,50pF50ns @ 15V,50pF50ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF51ns @ 5V,50pF54ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF55ns @ 15V,50pF55ns @ 5V,15pF5ns @ 3.3V,50pF5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF5ns @ 5V,50pF5ns @ 6V,50pF6.1ns @ 3V ~ 3.6V,30pF6.1ns @ 5V,50pF6.2ns @ 3.3V,50pF6.2ns @ 3V ~ 3.6V,30pF6.2ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF6.2ns @ 5V,50pF6.3ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF6.3ns @ 5V,50pF6.4ns @ 3.3V,50pF6.4ns @ 3V ~ 3.6V,30pF6.4ns @ 3V ~ 3.6V,50pF6.5ns @ 3.3V,50pF6.5ns @ 3V ~ 3.6V,30pF6.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF6.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF6.5ns @ 5V,50pF6.6ns @ 5V,50pF6.7ns @ 3.3V,50pF6.7ns @ 3V ~ 3.6V,30pF6.8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF6.8ns @ 5V,50pF60ns @ 10V,50pF60ns @ 15V,50pF65ns @ 15V,50pF6ns @ 3.3V,50pF6ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF6ns @ 4.5V,50pF6ns @ 5V,150pF6ns @ 5V,15pF6ns @ 5V,50pF7.1ns @ 3V ~ 3.6V,30pF7.2ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7.2ns @ 5V,50pF7.3ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7.3ns @ 5V,50pF7.4ns @ 5V,50pF7.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF7.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7.5ns @ 5V,50pF7.7ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7.7ns @ 5V,50pF7.8ns @ 3V ~ 3.6V,30pF7.8ns @ 5V,50pF7.9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7.9ns @ 5V,50pF700ps @ -4.2V ~ -5.5V,-70ns @ 10V,50pF70ns @ 15V,50pF75ns @ 15V,50pF7ns @ 3.3V,50pF7ns @ 3V ~ 3.6V,30pF7ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF7ns @ 5V,50pF7ns @ 6V,50pF8.1ns @ 5V,50pF8.2ns @ 5V,50pF8.3ns @ 5V,50pF8.4ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF8.4ns @ 5V,50pF8.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF8.5ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF8.5ns @ 5V,50pF8.7ns @ 5V,50pF8.8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF8.8ns @ 5V,50pF80ns @ 15V,50pF8ns @ 3.3V,50pF8ns @ 3V ~ 3.6V,30pF8ns @ 3V ~ 3.6V,50pF8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF8ns @ 5V,50pF8ns @ 6V,50pF9.2ns @ 3V ~ 3.6V,30pF9.2ns @ 5V,50pF9.3ns @ 5V,50pF9.5ns @ 3V ~ 3.6V,50pF9.5ns @ 5V,50pF9.6ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF9.6ns @ 5V,50pF9.7ns @ 3.3V,50pF9.7ns @ 3V ~ 3.6V,50pF9.7ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF9.7ns @ 5V,50pF9.8ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF9.9ns @ 5V,50pF90ns @ 10V,150pF90ns @ 15V,50pF9ns @ 3.3V,50pF9ns @ 3V ~ 3.6V,50pF9ns @ 4.5V ~ 5.5V,50pF9ns @ 5V,150pF9ns @ 5V,50pF
     關閉
     所有

     邏輯 - 柵極和逆變器

     沒有記錄符合您的搜索條件
     国产在线精品二区

       <delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

        
        

        <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

        <track id="zhzjz"></track>