<delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

    
    

    <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

    <track id="zhzjz"></track>
    網站首頁>產品>PMIC - 電源管理 - 專用

    產品分類

    瀏覽歷史

    暫無數據

     產品篩選

     收起

     封裝/外殼 :

     10-TDFN10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸焊盤10-VFDFN 裸露焊盤10-VFDFN 裸露焊盤,10-MLF?10-WFDFN 裸露焊盤100-LFBGA100-LQFP100-LQFP 裸焊盤100-TFBGA104-VFQFN 雙列裸焊盤113-NFBGA12-TSSOP(0.118",3.00mm 寬)12-TSSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤12-UFBGA,WLCSP12-UFDFN 裸露焊盤12-UFLGA 裸露焊盤12-WFBGA,WLCSP12-WFDFN 裸露焊盤12-WFQFN 裸露焊盤12-WQFN 裸露焊盤120-VFBGA124-TFBGA128-LQFP13-SIP 成形引線13-UFBGA,CSPBGA130-LFBGA139-LFBGA139-TFBGA14-DIP(0.300",7.62mm)14-SOIC(0.154",3.90mm 寬)14-TSSOP (0.173",4.40mm 寬)裸露焊盤14-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)14-UFQFN 裸露焊盤,14-TMLF?14-WFDFN 裸露焊盤155-UFBGA,DSBGA16-DIP(0.300",7.62mm)16-LSSOP(0.154",3.90mm 寬)16-MLPQ16-QFN16-QSOP16-SOIC(0.154",3.90mm 寬)16-SOIC(0.295",7.50mm 寬)16-SSOP(0.154",3.90mm 寬)16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)16-TSSOP(0.173",4.40mm)裸露焊盤16-UFBGA,DSBGA16-VFQFN 裸露焊盤16-VFQFN 裸露焊盤,16-MLF?16-VQFN 裸露焊盤16-WFBGA16-WFQFN 裸露焊盤16-WQFN 裸露焊盤169-LFBGA17-SIP 成形引線186-LFBGA187-VFBGA,FCBGA20-DIP(0.300",7.62mm)20-LCC(J 形引線)20-MLPQ20-QFN 裸露焊盤20-SOIC(0.209",5.30mm 寬)20-SOIC(0.220",5.59mm 寬)20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤20-SOIC(0.433",11.00mm 寬)裸露焊盤20-SSOP(0.154",3.90mm 寬)20-SSOP(0.173",4.40mm 寬)20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)20-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)裸露焊盤20-UFQFN 裸露焊盤20-VFDFN 裸露焊盤20-VFQFN 裸露焊盤20-VFQFN 裸露焊盤,CSP20-VQFN 裸露焊盤20-VSSOP(0.173",4.40mm 寬)20-WFQFN 裸露焊盤20-WQFN 裸露焊盤206-LFBGA208-LBGA209-VFBGA23-SIP 成形引線24-LSSOP(0.220"?,5.60mm 寬)24-MLPQ24-PowerDFN24-QSOP24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)24-SSOP(0.154",3.90mm 寬)24-TSSOP(0.173",4.40mm)裸露焊盤24-VFBGA,24-CSPBGA24-VFQFN 裸露焊盤24-VSSOP(0.220",5.60mm 寬)裸露焊盤24-WFQFN 裸露焊盤247-TFBGA25-UFBGA,DSBGA25-UFBGA,WLCSP28-HSOP28-LSSOP(0.220",5.60mm 寬)28-MLPQ28-QSOP28-SOIC(0.173",4.40mm 寬)裸露焊盤28-SOIC(0.295",7.50mm 寬)28-SOP(0.295",7.50mm 寬)28-SSOP(0.154",3.90mm 寬)28-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)28-TSSOP(0.220",5.60mm 寬)28-UFBGA,DSBGA28-VFQFN 裸露焊盤28-VQFN 裸露焊盤28-WFQFN 裸露焊盤28-XFBGA,DSBGA30-UFBGA,WLCSP30-WFBGA32-BSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤32-LFCSP32-LQFP32-LQFP 裸露焊盤32-QFN32-SOIC(0.295",7.50mm 寬)32-SOP(0.213",5.40mm 寬)32-SSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤32-TQFP32-TSSOP(0.240",6.10mm 寬)裸露焊盤32-VFQFN 裸露焊盤32-VFQFN 裸露焊盤,CSP32-VQFN 裸露焊盤32-WFQFN 裸露焊盤32-WQFN 裸露焊盤33-PowerQFN338-TFBGA34-WFBGA36-BFSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤36-BSSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤36-BSSOP(0.433",11.00mm 寬)裸露焊盤36-FSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤36-UFBGA,WLCSP36-VFBGA36-VFQFN 裸露焊盤36-WFBGA36-WFQFN 裸露焊盤38-TFSOP(0.173",4.40mm 寬)38-TSSOP(0.240",6.10mm 寬)38-VFQFN 裸露焊盤38-WFQFN 裸露焊盤40-MLP40-MLPQ40-VFQFN 裸露焊盤40-VSSOP(0.209",5.30mm 寬)40-WFQFN 裸露焊盤44-WFQFN 裸露焊盤48-FBGA48-LQFP48-TFSOP(0.240",6.10mm 寬)48-VFBGA48-VFQFN 裸露焊盤48-WFQFN 裸露焊盤49-BGA49-FBGA49-UFBGA,DSBGA49-WFBGA52-QFP54-BSSOP(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤56-QFN56-VFQFN 裸露焊盤56-WFQFN 裸露焊盤6-SMD,扁平引線裸焊盤6-UDFN 裸露焊盤6-UFBGA6-WFDFN 裸露焊盤60-TFBGA64-LQFP 裸露焊盤64-QFN64-TFBGA64-TFSOP(0.240",6.10mm 寬)裸露焊盤64-VFQFN 裸露焊盤64-VFQFP64-WFQFN8-DIP(0.300",7.62mm)8-SIP8-SOIC(0.154",3.90mm Width)裸露焊盤8-SOIC(0.154",3.90mm 寬)8-SOIC(0.173",4.40mm 寬)8-SOIC(0.209",5.30mm 寬)8-TSSOP(0.173",4.40mm 寬)8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬)8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬)裸露焊盤8-UFDFN 裸露焊盤8-UFLGA8-VDFN 裸露焊盤8-VFDFN 裸露焊盤8-VFSOP(0.492",1.25mm 寬)8-WDFN 裸露焊盤8-WFDFN 裸露焊盤80-TQFP80-TQFP 裸露焊盤80-WFQFN81-UFBGA84-VFBGA9-SIP 成形引線9-SIP 裸露接片9-UFBGA,WLCSP9-WFBGA98-VFBGAPowerSO-36 裸露底部焊盤PowerSSO-36 裸露底部焊盤SC-74A,SOT-753SC-82A,SOT-343SMD 1.83mm x 1.43mmSOT-23-5 細型,TSOT-23-5SOT-23-6SOT-23-6 細型,TSOT-23-6SOT-23-8 薄型,TSOT-23-8TO-220-11(成形引線)模塊
     關閉
     所有

     電壓 - 電源 :

     ± 2.7 V ~ 3.6 V-10 V ~ -8 V-12 V ~ 38 V0 V ~ 15 V0.9 V ~ 2 V0.9 V ~ 4.2 V1.2 V ~ 28 V1.2 V ~ 5.5 V1.5 V ~ 11 V1.5 V ~ 16 V1.5 V ~ 5.5 V1.5 V ~ 6 V1.5 V ~ 6.5 V1.55 V ~ 3.6 V1.6 V ~ 18 V1.6 V ~ 3.6 V1.6 V ~ 5.5 V1.7 V ~ 10 V1.7 V ~ 16 V1.7 V ~ 5.5 V1.7 V ~ 6 V1.8 V ~ 12 V1.8 V ~ 18 V1.8 V ~ 3.2 V1.8 V ~ 4.5 V1.8 V ~ 5.5 V1.8 V ~ 6 V1.8 V ~ 8 V1.95 V ~ 3.6 V10 V ~ 20 V10 V ~ 24 V10 V ~ 80 V11 V ~ 18 V11.4 V ~ 18 V12 V ~ 20 V12 V ~ 22 V13 V ~ 32 V14 V ~ 20 V2 V ~ 11 V2 V ~ 50 V2 V ~ 6 V2.1 V ~ 4 V2.1 V ~ 6 V2.2 V ~ 12 V2.2 V ~ 16 V2.2 V ~ 24 V2.2 V ~ 28 V2.2 V ~ 34 V2.2 V ~ 5.2 V2.2 V ~ 5.5 V2.2 V ~ 6.5 V2.3 V ~ 3.6 V2.3 V ~ 5.5 V2.3 V ~ 5.6 V2.3 V ~ 6 V2.3 V ~ 6 V,4.5 V ~ 24 V2.37 V ~ 6 V2.4 V ~ 3 V2.4 V ~ 3.6 V2.4 V ~ 5.3 V2.4 V ~ 5.5 V2.5 V ~ 16 V2.5 V ~ 28 V2.5 V ~ 3 V2.5 V ~ 3.6 V2.5 V ~ 34 V2.5 V ~ 4.5 V2.5 V ~ 4.8 V2.5 V ~ 5 V2.5 V ~ 5.25 V2.5 V ~ 5.5 V2.5 V ~ 6 V2.5 V ~ 6.4 V2.5 V ~ 6.5 V2.5 V ~ 80 V2.6 V ~ 5.5 V2.6 V ~ 6 V2.7 V ~ 11 V2.7 V ~ 13 V2.7 V ~ 20 V2.7 V ~ 22 V2.7 V ~ 3.6 V2.7 V ~ 4 V2.7 V ~ 4.5 V2.7 V ~ 4.8 V2.7 V ~ 5.25 V2.7 V ~ 5.5 V2.7 V ~ 5.8 V2.7 V ~ 6 V2.7 V ~ 6.5 V2.75 V ~ 5.8 V2.76 V ~ 5.5 V2.8 V ~ 13.5 V2.8 V ~ 3.96 V2.8 V ~ 4.5 V2.8 V ~ 5.25 V2.8 V ~ 5.5 V2.8 V ~ 6 V2.8 V ~ 6.3 V2.85 V ~ 3.6 V2.9 V ~ 17 V2.9 V ~ 5.5 V2.97 V ~ 5.5 V20 V ~ 76 V20mV ~ 500mV22 V ~ 30 V3 V ~ 13.5 V3 V ~ 14 V3 V ~ 18 V3 V ~ 20 V3 V ~ 25 V3 V ~ 3.6 V3 V ~ 30 V3 V ~ 32 V3 V ~ 4.5 V3 V ~ 5.5 V3 V ~ 5.5 V, 4 V ~ 28 V3 V ~ 6 V3 V ~ 7 V, 8 V ~ 14 V3 V ~ 8.2 V3.1 V ~ 5.5 V3.15 V ~ 26 V3.3 V ~ 5.5 V3.3 V ~ 6 V3.3 V ~ 9 V3.3V3.5 V ~ 36 V3.6 V ~ 5.5 V3.7 V ~ 28 V3.75 V ~ 6.5 V3.9 V ~ 27 V30mV ~ 500mV4 V ~ 10 V4 V ~ 12 V4 V ~ 14 V4 V ~ 15 V4 V ~ 24 V4 V ~ 5.5 V4 V ~ 6 V4.1 V ~ 5.5 V4.1 V ~ 8 V4.2 V ~ 14 V4.3 V ~ 13.2 V4.3 V ~ 5.5 V4.35 V ~ 5.5 V4.375 V ~ 14.25 V4.5 V ~ 13.2 V4.5 V ~ 16 V4.5 V ~ 18 V4.5 V ~ 24 V4.5 V ~ 25.5 V4.5 V ~ 26 V4.5 V ~ 27 V4.5 V ~ 28 V4.5 V ~ 30 V4.5 V ~ 35 V4.5 V ~ 36 V4.5 V ~ 40 V4.5 V ~ 5.5 V4.7 V ~ 36 V4.75 V ~ 24 V4.75 V ~ 5.25 V4.75 V ~ 7.5 V5 V ~ 10 V5 V ~ 11 V5 V ~ 12 V5 V ~ 14 V5 V ~ 16.5 V5 V ~ 18 V5 V ~ 24 V5 V ~ 25.5 V5 V ~ 28 V5 V ~ 36 V5.2 V ~ 20 V5.5 V ~ 18 V5.5 V ~ 25 V5.5 V ~ 27 V5.5 V ~ 38 V5.6 V ~ 24 V5.6 V ~ 25 V5.7V5V6 V ~ 14 V6 V ~ 16 V6 V ~ 18 V6 V ~ 22 V6 V ~ 24 V6 V ~ 25 V6 V ~ 25.5 V6 V ~ 28 V6 V ~ 30 V6 V ~ 70 V6 V ~ 80 V6.5 V ~ 24 V6.5 V ~ 45 V60V7 V ~ 17 V7 V ~ 18 V7 V ~ 27 V7 V ~ 28 V7.2 V ~ 9.2 V7.4 V ~ 20 V7.5 V ~ 30 V70 mV ~ 3 V8 V ~ 14.7 V8 V ~ 15 V8 V ~ 16 V8 V ~ 16.5 V8 V ~ 17.5 V8 V ~ 18 V8 V ~ 20 V8 V ~ 26 V8 V ~ 28 V8.05 V ~ 16 V8.4 V ~ 14 V8.4 V ~ 21 V8.5 V ~ 14.7 V8.5 V ~ 30 V8.6 V ~ 14.7 V80 mV ~ 3 V9 V ~ 15 V9 V ~ 17 V9 V ~ 18 V9 V ~ 30 V9.3 V ~ 28 V9.5 V ~ 14 V9.5 V ~ 16 V9.5 V ~ 17.5 V9.5 V ~ 18 V9.6 V ~ 16 V
     關閉
     所有

     供應商器件封裝 :

     10-DFN (3x2)10-DFN(3x3)10-MLF?(3x3)10-MSOP10-MSOP 裸露焊盤10-MSOP-PowerPad10-SON(3x3)10-TDFN-EP(3x3)10-TDFN/MLP(3x3)10-TDFN(2.5x2.0)10-uMAX10-WDFN(3x3)10-WSON (3x2)100-CTBGA(9x9)100-LQFP-EP(14x14)100-TFBGA(9x9)104-VFQFPN(5.5 x 11)11-QFN(3x3)113-NFBGA(8x8)12-DFN(3x3)12-DFN(4x3)12-LLGA(3x3)12-MSOP12-MSOP,裸露焊盤12-TQFN 裸露焊盤(3x3)12-TQFN (3x3)12-TQFN-EP(4x4)12-UTDFN-EP(3x3)12-WLCSP(1.46x1.96)12-WLCSP(1.65x1.22)12-WLP12-WSON (3x2)120-BGA Microstar Junior(6x6)124-CTBGA(8x8)128-TQFP(14x14)13-PDBS13-PRDBS13-VCSP50L2(2.5x2.5)130-MAPBGA (8x8)139-NFBGA (10x10)139-PBGA(7x7)14-HTSSOP14-MLF?(2.5x2.5)14-PDIP14-SO14-SOIC14-SOICN14-SOP14-SSOP14-TDFN-EP(3x3)14-TMLF?(2.5x2.5)14-TSSOP14-WSON (4x3)14-WSON (4x4)155-DSBGA(5.21x5.36)16-DIP16-DSBGA(1.56x1.56)16-DSBGA(2x2)16-LLP-EP(4x4)16-MLF?(4x4)16-MLPQ(3x3)16-PDIP16-PowerQFN16-QFN-EP(3x3)16-QFN-EP(4x4)16-QFN/MLP 裸露焊盤(3x3)16-QFN(3x3)16-QFN(4x4)16-QSOP 裸露焊盤16-SMT (3x3)16-SO16-SOIC16-SOIC N16-SOIC W16-SSOP16-TQFN-EP(3x3)16-TQFN(4x4)16-TSSOP16-TSSOP-EP16-uSMD16-VQFN 裸露焊盤(3.5x3.5)16-WQFN 裸露焊盤(3x3)169-BGA MicroStar(12x12)169-NFBGA(12x12)17-PDBS186-PBGA(12x12)187-FCBGA(7x7)20-DFN(6x5)20-DIP20-HSOP20-HTSSOP-B20-LFCSP-VQ(4x4)20-MLPQ(4x4)20-MLPQ(5x5)20-PLCC(9x9)20-QFN (4.50x3.50)20-QFN 裸露焊盤(3x3)20-QFN 裸露焊盤(4x4)20-QFN 裸露焊盤(5x4)20-QFN 裸露焊盤(6x6)20-QFN-EP(3x4)20-QFN(3x3)20-QFN(4x4)20-QSOP20-SO20-SO PowerPad20-SOIC20-SOIC W20-SOP20-SSOP20-SSOP-B20-TQFN-EP(5x5)20-TSSOP20-TSSOP-EP20-UTQFN(3x3)20-VQFN (5x5)20-WQFN(3x3)206-MAPBGA(13x13)206-MAPBGA(8x8)208-FTBGA(17x17)209-NFBGA23-DBS24-HTSSOP24-HTSSOP-B24-LLP-EP(4x5)24-MLPQ(4x4)24-QFN 裸露焊盤(4x4)24-QFN(4x4)24-QFN(5x4)24-SO24-SOIC24-SSOP24-TQFN(4x4)24-VCSP24-VFQFPN(4x4)24-VQFN (4x4)24-WQFN (4x5)247-MAPBGA(10x10)25-DSBGA(2x2)25-WLCSP(2.3x2.3)28-DSBGA28-DSBGA(1.9x3)28-DSBGA(2.79x1.59)28-HSOP-M28-HTSSOP28-MLPQ(5x5)28-QFN 裸露焊盤(5x5)28-QFN/MLP 裸露焊盤(5x5)28-QFN(4x4)28-QFN(4x5)28-QFN(6x6)28-SO28-SOIC28-SOIC W28-SOP28-SSOP28-SSOP/QSOP28-SSOPB28-TQFN (5x5)28-TQFN(4x4)28-TSSOP28-TSSOP 裸露焊盤28-VQFN-EP(5x5)28-WQFN (5x5)30-TuSMD30-WLCSP(2.5x3)32-HLQFP(7x7)32-HTSSOP32-LFCSP-VQ(5x5)32-MLPQ(5x5)32-QFN 裸露焊盤(5x5)32-QFN(4x4)32-QFN(5x5)32-QFN(7x7)32-QFP (7x7)32-SOIC32-SOICW 裸露焊盤32-SSOP32-TQFN-EP(5x5)32-TQFN-EP(7x7)32-TQFN(5x5)32-TQFP(5x5)32-VQFN(4x4)32-WQFN-EP(3x6)33-PQFN(10x10)338-MAPBGA34-uSMD(2.8x2.8)36-BGA(5.5x5)36-QFN-EP(5x5)36-QFN-EP(6x6)36-QFN(6x6)36-TQFN-EP(6x6)36-uSMD36-WLCSP36-WLP(3.07x3.07)36-WQFN (6x6)38-QFN(4x6)裸露焊盤38-QFN(5x7)38-TSSOP40-HTSSOP-B40-LLP-EP(5x5)40-MLPQ(6x6)40-MLP(6x6)40-PWQFN(4.15x4.15)40-QFN 裸露焊盤(6x6)40-QFN(5x5)40-QFN(6x6)40-TQFN-EP(5x5)40-TQFN-EP(6x6)40-VQFN-EP(5x5)40-VQFN(6x6)40-WQFN(5x5)44-QFN(4x7)48-BGA Microstar Junior48-BGA MICROSTAR JUNIOR(4x4)48-LLP48-QFN-EP(7x7)48-QFN(6x6)48-QFN(7x7)48-TQFN-EP(6x6)48-TQFN-EP(7x7)48-TSSOP48-VFQFPN(6x6)48-VQFN-EP(6x6)48-VQFN(7x7)48-WQFN(6x6)48-WQFN(7X7)49-BGA(5x5)49-BGA(7x7)49-DSBGA49-DSBGA(2.8x2.8)52-PQFP(10x10)54-SOICW-EP56-QFN-EP(7x7)56-QFN-EP(8x8)56-TQFN (8x8)56-TQFN-EP(7x7)56-VQFN (7x7)6-DFN(2x3)6-HVSOF6-SSOT6-UDFN2020(2x2)60-BGA(7X7)64-LQFP EP(10x10)64-QFN(7.5x7.5)64-QFN(9x9)64-TFBGA(6x6)64-TQFP64-TSSOP64-VQFN(9x9)8-DFN-EP(3.3x3.3)8-DFN/MLP(2x2)8-DFN(2x2)8-DFN(3x2)8-DIP8-HSO8-LLGA(3x2.5)8-MSOP8-MSOP-PowerPad8-PDIP8-SO8-SO PowerPad8-SOIC8-SOIC N8-SOP8-TDFN-EP(3x3)8-TDFN(3x3)8-TSSOP8-uMAX8-VSSOP8-WSON (2x2)8-迷你型 DIP80-HTQFP(12x12)80-LLP(12x12)80-TQFP(12x12)81-DSBGA (3.6x3.6)81-uSMDxt84-TFBGA(6x6)9-PDBS9-SIL MPF9-uSMD9-VCSP50L1(1.6x1.6)98-BGA Microstar JRHVSOF6P-DSO-24PG-DIP-16PG-DSO-28PG-DSO-36PG-SOT343-4PowerSO-20PowerSO-36PowerSSO-36SC-70-8SMDSOT-23-5SOT-25TO-220-11TSOT-23-5TSOT-23-6TSOT-23-8VCSP50L2VQFN024V4040
     關閉
     所有

     應用 :

     3D 主動遮蔽眼鏡CCD 驅動器CD/CD-ROM 驅動器DDR 端接器E Ink?,Vizplex? 顯示器E Ink?,Vizplex? 顯示器,OMAP?ESD 保護,VGA 端口HDMI,I²C 緩沖器,ESD 保護IPM 驅動器接口LCD 顯示器LCD 顯示器,車用LCD 電視機/監控器LCD 監控器LCD 監視器,筆記本電腦顯示器LCD/OLED 顯示器OR 控制器,UART/USB 數據,音頻管理PCMCIA,ExpressCard?PC,PDAPDA,便攜式音頻/視頻,智能電話Peltier 模塊,熱電冷卻器PWM 倍增器PWM 控制器TFT-LCD 監控器TFT-LCD 面板:伽瑪緩沖器,VCOM 驅動器USB 專用充電端口 (DCP),電源開關USB 過壓保護控制器USB,外設VGA 端口保護器專用型低噪聲模塊?(LNB)?降頻器供電設備(PSE)便攜式設備偏壓控制器光學光電型光耦合器驅動器醫療用超聲波成像,聲納壓電觸動器控制器反相器控制器反饋發生器固態驅動器(SSD)基站網絡線路卡,服務器處理器備用電池多相控制器存儲器,DDR/DDR2 穩壓器存儲器,DDR2/DDR3 穩壓器家用電器嵌入式系統,控制臺/機頂盒引擎控制微控制器,MCU手持/移動設備手持式/移動設備,OMAP?手機,CDMA手機,CDMA 手持話機接地故障保護接地漏電檢測器控制器,ACDC 切換電源數字式內核數字穩壓器,控制器數碼相機無線無線發射器應用無線電源接收器顯示器(LED 驅動器),手持型/移動設備,電源智能卡讀取器,寫入器次級側控制器比較器,電壓基準汽車交流發電機,三相汽車系統,遠程電源汽車,USB 保護點火緩沖器,穩壓器熱電冷卻器熱電冷卻器/加熱器照明照相機照相機閃光燈電容器充電器照相機閃光燈電容器充電器,Xenon電信電加熱系統電動裝訂設備電池管理電池管理,顯示器(LED 驅動器),手持/移動設備,電源電流/電源監控器電流偏置電流感應放大器,電流開關電流感測,電源管理電源電源控制器電源,轉換器,控制器監控,數字電流移動電話移動通訊/OMAP?系統基礎芯片能量收集能量管理裝置 (EMU)自動自適應電壓調整 (AVS) 系統控制器螺線管監控器觸動器負荷分載控制器負載突降,電壓保護超聲波成像超級電容器充電器車載系統輸電線數據存取過壓、低壓保護過壓保護控制器過壓保護,斷路器過壓比較器,光耦合器過壓防護過載防護通用通用型,過電壓保護通用,監控器,序列門觸動器音頻系統預熱塞控制器
     關閉
     所有

     PMIC - 電源管理 - 專用

     銷量價格

       <delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

        <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

        <track id="zhzjz"></track>
        圖片型號制造商貨期批號PDF庫存購買
        Packet Digital LLC
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        ams
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        ROHS
        3500
        ST-Ericsson Inc
        -
        ROHS
        3500
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        ROHS
        15000
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        ST-Ericsson Inc
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Microsemi Commercial Components Group
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Epson Electronics America Inc-Semiconductor Div
        -
        -
        0
        Epson Electronics America Inc-Semiconductor Div
        -
        -
        0
        IDT, Integrated Device Technology Inc
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        Avago Technologies US Inc.
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Nuvoton Technology Corporation of America
        -
        -
        0
        Nuvoton Technology Corporation of America
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Avago Technologies US Inc.
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        Nuvoton Technology Corporation of America
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        Nuvoton Technology Corporation of America
        -
        -
        0
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Melexis Technologies NV
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Packet Digital LLC
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        30850
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Analog Devices Inc
        -
        -
        0
        Analog Devices Inc
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Analog Devices Inc
        -
        -
        0
        Analog Devices Inc
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Linear Technology
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Analog Devices Inc
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Atmel
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        25
        Diodes Inc
        -
        -
        25
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        Infineon Technologies
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        24360
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        152000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        103000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        來電咨詢
        ROHS
        3500
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        1000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        66000
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        來電咨詢
        ROHS
        5000
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        8000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        1750
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        3000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        5000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Richtek USA Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ams
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        5250
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        STMicroelectronics
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Intersil
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ON Semiconductor
        -
        -
        2500
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Cymbet Corporation
        -
        -
        0
        Cymbet Corporation
        -
        -
        0
        Cymbet Corporation
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        3000
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        Freescale Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        ON Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        3
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        4
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        4
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        5
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        2
        Advanced Linear Devices Inc
        -
        -
        3
        Powerex Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        IDT, Integrated Device Technology Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Nuvoton Technology Corporation of America
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Diodes Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Silicon Laboratories Inc
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        NXP Semiconductors
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        1
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Allegro MicroSystems, LLC
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        5000
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        International Rectifier
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        Semtech
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Fairchild Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        7774
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        5275
        Maxim Integrated
        -
        -
        24
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        15666
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        18000
        Maxim Integrated
        -
        -
        22
        Texas Instruments
        -
        -
        25000
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        34000
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        3551
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        102000
        Texas Instruments
        -
        -
        102000
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        1409
        Maxim Integrated
        -
        -
        1644
        Texas Instruments
        -
        -
        26976
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Linear Technology
        -
        -
        2
        Linear Technology
        -
        -
        6
        Rohm Semiconductor
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Maxim Integrated
        -
        -
        0
        沒有庫存
        Texas Instruments
        -
        -
        9
        Maxim Integrated
        -
        -
        9326
        国产在线精品二区