<delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

    
    

    <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

    <track id="zhzjz"></track>

    產品分類

    瀏覽歷史

    暫無數據

     產品篩選

     收起

     不同?Id、Vgs 時的?Rds On(最大值) :

     0.8 毫歐 @ 1200A,10V1.05 毫歐 @ 100A,10V1.2 歐姆 @ 800A,10V1.3 毫歐 @ 100A,10V1.35 毫歐 @ 932A,10V1.6 毫歐 @ 275A,10V1.6 毫歐 @ 40A,10V1.66 毫歐 @ 80A, 10V1.68 歐姆 @ 7A,10V1.7 毫歐 @ 1600A,10V1.8 毫歐 @ 500mA,10V1.9 毫歐 @ 100A,10V10 毫歐 @ 104A,10V10 毫歐 @ 248.5A,10V10 毫歐 @ 500mA,10V10 毫歐 @ 69.5A,10V10.5 毫歐 @ 105A,10V100 毫歐 @ 20.5A,10V100 毫歐 @ 21A,10V100 毫歐 @ 22A,10V100 毫歐 @ 23.5A,10V100 毫歐 @ 23A,10V100 毫歐 @ 24A,10V100 毫歐 @ 25A,10V100 毫歐 @ 28A,10V100 毫歐 @ 30A,10V100 毫歐 @ 500mA,10V100 毫歐 @ 500mA,20V105 毫歐 @ 39A,10V11 毫歐 @ 100A,10V11 毫歐 @ 500mA,10V11 毫歐 @ 71A,10V11 毫歐 @ 90A,10V110 毫歐 @ 22.5A,10V110 毫歐 @ 24A,10V110 毫歐 @ 28A,10V110 毫歐 @ 43A,10V110 毫歐 @ 500mA,10V114 毫歐 @ 51.5A,10V116 毫歐 @ 30A,10V12 毫歐 @ 500mA,10V12 毫歐 @ 70A,10V12 毫歐 @ 75A,10V12 毫歐 @ 87.5A,10V12.5 毫歐 @ 75A,10V12.9 毫歐 @ 60A,10V120 毫歐 @ 18.5A,10V120 毫歐 @ 22A,10V120 毫歐 @ 34A,10V120 毫歐 @ 500mA,10V120 毫歐 @ 58A,10V125 毫歐 @ 21.5A,12V130 毫歐 @ 19.5A,10V130 毫歐 @ 20A,10V130 毫歐 @ 22.5A,10V130 毫歐 @ 22A,10V130 毫歐 @ 23A,10V130 毫歐 @ 500mA,10V132 毫歐 @ 33A,10V135 毫歐 @ 28A,10V14 毫歐 @ 35A,10V140 毫歐 @ 21A,10V140 毫歐 @ 30A,10V140 毫歐 @ 31A,10V140 毫歐 @ 4A,10V145 毫歐 @ 22A,10V145 毫歐 @ 32.5A,10V15 毫歐 @ 167.5A,10V15 毫歐 @ 500mA,10V150 毫歐 @ 14A,10V150 毫歐 @ 21A,10V156 毫歐 @ 32.5A,10V160 毫歐 @ 26A,10V160 毫歐 @ 500mA,10V160 毫歐 @ 500mA,20V165 毫歐 @ 500mA,10V168 毫歐 @ 13A,10V17 毫歐 @ 500mA,10V17 毫歐 @ 60A,10V170 毫歐 @ 15.5A,10V175 毫歐 @ 30A,10V18 毫歐 @ 70A,10V18 毫歐 @ 71.5A,10V18 毫歐 @ 85A,10V180 毫歐 @ 20A,10V180 毫歐 @ 21A,10V180 毫歐 @ 33A,10V180 毫歐 @ 500mA,10V19 毫歐 @ 500mA,10V19 毫歐 @ 52A,10V19 毫歐 @ 60A,10V19 毫歐 @ 81.5A,10V19 毫歐 @ 85A,10V190 毫歐 @ 22A,10V190 毫歐 @ 24A,10V190 毫歐 @ 500mA,10V2.1 毫歐 @ 500mA,10V2.2 毫歐 @ 500A,10V2.3 毫歐 @ 60A,10V2.5 毫歐 @ 175A,10V2.5 毫歐 @ 200A,10V2.6 毫歐 @ 180A,10V20 毫歐 @ 20A,20V20 毫歐 @ 500mA,10V20 毫歐 @ 90A,10V200 毫歐 @ 16.5A,10V21 毫歐 @ 35A,10V210 毫歐 @ 18.5A,10V210 毫歐 @ 19A,10V210 毫歐 @ 20A,10V210 毫歐 @ 21.5A,10V210 毫歐 @ 24A,10V210 毫歐 @ 33A,10V216 毫歐 @ 33A,10V22 毫歐 @ 48.5A,10V22 毫歐 @ 500mA,10V22.5 毫歐 @ 81.5A,10V220 毫歐 @ 16.5A,10V220 毫歐 @ 19.5A,10V220 毫歐 @ 19A,10V220 毫歐 @ 22A,10V220 毫歐 @ 500mA,10V23 毫歐 @ 500mA,10V230 毫歐 @ 500mA,10V24 毫歐 @ 44.5A,10V24 毫歐 @ 47.5A,10V24 毫歐 @ 50A,10V24 毫歐 @ 55A,10V24 毫歐 @ 70A,10V240 毫歐 @ 14.5A,10V240 毫歐 @ 18A,10V240 毫歐 @ 25A,10V240 毫歐 @ 500mA,10V25 毫歐 @ 500mA,10V25 毫歐 @ 74.5A,10V250 毫歐 @ 19A,10V250 毫歐 @ 500mA,10V260 毫歐 @ 14.5A,10V260 毫歐 @ 14A,10V260 毫歐 @ 20A,10V27 毫歐 @ 500mA,10V270 毫歐 @ 16A,10V270 毫歐 @ 18A,10V276 毫歐 @ 17A,10V28 毫歐 @ 75A,10V280 毫歐 @ 17A,10V280 毫歐 @ 500mA,10V290 毫歐 @ 7.5A,10V3 毫歐 @ 100A,10V3.3 毫歐 @ 100A,10V3.3 毫歐 @ 250A,10V3.6 歐姆 @ 4A,20V3.6 毫歐 @ 290A,10V3.8 毫歐 @ 430A,10V30 毫歐 @ 60A,10V300 毫歐 @ 13.5A,10V300 毫歐 @ 13A,10V300 毫歐 @ 25A,10V310 毫歐 @ 500mA,10V320 毫歐 @ 16A,10V320 毫歐 @ 25A,10V320 毫歐 @ 500mA,10V33 毫歐 @ 45A,10V33 毫歐 @ 500mA,10V330 毫歐 @ 15A,10V330 毫歐 @ 18A,10V330 毫歐 @ 500mA,10V34 毫歐 @ 50A, 20V348 毫歐 @ 17A,10V35 毫歐 @ 36A,10V35 毫歐 @ 46.5A,10V35 毫歐 @ 60A,10V35 毫歐 @ 72A,10V350 毫歐 @ 14A,10V350 毫歐 @ 500mA,10V36 毫歐 @ 50A,10V36 毫歐 @ 75A,10V360 毫歐 @ 15A,10V360 毫歐 @ 25A,10V370 毫歐 @ 14A,10V38 毫歐 @ 44A,10V38 毫歐 @ 75A,10V380 毫歐 @ 16A,10V380 毫歐 @ 18A,10V39 毫歐 @ 49.5A,10V39 毫歐 @ 66A,10V390 毫歐 @ 12A,10V390 毫歐 @ 13A,10V396 毫歐 @ 18A,10V4 毫歐 @ 100A,10V4 毫歐 @ 60A,10V4.4 毫歐 @ 100A,10V4.5 毫歐 @ 60A,10V4.9 毫歐 @ 60A,10V40 毫歐 @ 500mA,10V420 毫歐 @ 11A,10V430 毫歐 @ 11.5A,10V44 毫歐 @ 500mA,10V440 毫歐 @ 16A,10V45 毫歐 @ 22.5A,10V45 毫歐 @ 24.5A,10V45 毫歐 @ 45A,10V45 毫歐 @ 500mA,10V450 毫歐 @ 11.5A,10V450 毫歐 @ 15A,20V46 毫歐 @ 36.5A,10V460 毫歐 @ 11.5A,10V460 毫歐 @ 13A,10V480 毫歐 @ 16A,10V480 毫歐 @ 18A,10V49 毫歐 @ 50A,10V5 毫歐 @ 120A,10V5 毫歐 @ 125A,10V5 毫歐 @ 140A,10V5 毫歐 @ 158.5A,10V5 毫歐 @ 166.5A,10V5 毫歐 @ 186A,10V5 毫歐 @ 208.5A,10V5.2 毫歐 @ 100A,10V5.2 毫歐 @ 60A,10V5.5 毫歐 @ 125A,10V5.5 毫歐 @ 50A,10V5.5 毫歐 @ 60A,10V50 毫歐 @ 30A,10V50 毫歐 @ 35.5A,10V50 毫歐 @ 38.5A,10V500 毫歐 @ 11.5A,10V500 毫歐 @ 500mA,10V52 毫歐 @ 107.5A,10V530 毫歐 @ 14A,10V540 毫歐 @ 9A,10V55 毫歐 @ 30A,10V55 毫歐 @ 40A,10V55 毫歐 @ 500mA,10V55 毫歐 @ 60A,10V550 毫歐 @ 500mA,10V552 毫歐 @ 16A,10V56 毫歐 @ 55A,10V570 毫歐 @ 10A,10V570 毫歐 @ 9.5A,10V580 毫歐 @ 14A,10V6 歐姆 @ 40A,10V6 毫歐 @ 158.5A,10V6 毫歐 @ 500mA,10V6.2 毫歐 @ 75A,10V6.5 毫歐 @ 108A,10V6.5 毫歐 @ 180A,10V6.5 毫歐 @ 60A,10V60 毫歐 @ 35A,10V60 毫歐 @ 500mA,10V600 毫歐 @ 11A,20V600 毫歐 @ 500mA,10V65 毫歐 @ 29A,10V65 毫歐 @ 31.5A,10V65 毫歐 @ 40A,10V65 毫歐 @ 42A,10V65 毫歐 @ 500mA,10V670 毫歐 @ 8.5A,10V672 毫歐 @ 14A,10V684 毫歐 @ 8.5A,10V7 毫歐 @ 500mA,10V7 毫歐 @ 82.5A,10V7.2 毫歐 @ 150A,10V7.5 毫歐 @ 105A, 10V7.5 毫歐 @ 500mA,10V7.5 毫歐 @ 60A,10V70 毫歐 @ 20A,10V70 毫歐 @ 25A,10V70 毫歐 @ 26.5A,10V70 毫歐 @ 39A,10V70 毫歐 @ 40A, 10V70 毫歐 @ 500mA,10V70 毫歐 @ 64.5A,10V72 毫歐 @ 500mA,10V720 毫歐 @ 10A,10V74 毫歐 @ 44A,10V75 毫歐 @ 25.5A,10V75 毫歐 @ 28A,10V75 毫歐 @ 29A,10V75 毫歐 @ 31A,10V75 毫歐 @ 37A,10V75 毫歐 @ 41A,10V75 毫歐 @ 500mA,10V750 毫歐 @ 500mA,10V76 毫歐 @ 65A,10V78 毫歐 @ 25.5A,10V78 毫歐 @ 72.5A,10V780 毫歐 @ 14A,10V8 毫歐 @ 500mA,10V8 毫歐 @ 90A,10V8.5 毫歐 @ 80A,10V8.6 毫歐 @ 145A,10V8.8 歐姆 @ 2.5A, 10V80 毫歐 @ 27A,10V80 毫歐 @ 34A,10V80 毫歐 @ 35A,10V80 毫歐 @ 500mA,10V80 毫歐 @ 85.5A,10V816 毫歐 @ 12A,10V83 毫歐 @ 18A,10V84 毫歐 @ 42A,10V85 毫歐 @ 32A,10V9 毫歐 @ 74.5A,10V90 毫歐 @ 23A,10V90 毫歐 @ 26A,12V90 毫歐 @ 27.5A,10V90 毫歐 @ 33A,10V90 毫歐 @ 500mA,10V900 毫歐 @ 8.5A,20V96 毫歐 @ 500mA,10V960 毫歐 @ 12A,10V960 毫歐 @ 9A,10V
     關閉
     所有

     不同 Vgs 時的柵極電荷 (Qg) :

     100nC @ 10V1036nC @ 10V1050nC @ 10V105nC @ 10V1065nC @ 10V1068nC @ 10V1100nC @ 10V110nC @ 10V1116nC @ 10V1122nC @ 10V112nC @ 10V114nC @ 10V115nC @ 10V117nC @ 10V1184nC @ 10V1200nC @ 10V123nC @ 10V124nC @ 10V125nC @ 10V130nC @ 10V134nC @ 10V1360nC @ 10V140nC @ 10V141nC @ 10V1440nC @ 10V145nC @ 10V150nC @ 10V152nC @ 10V153nC @ 10V154nC @ 10V155nC @ 15V1602nC @ 10V160nC @ 10V1650nC @ 10V165nC @ 10V170nC @ 10V180nC @ 10V180nC @ 20V185nC @ 10V186nC @ 10V187nC @ 10V190nC @ 10V193nC @ 10V195nC @ 10V196nC @ 10V197nC @ 10V199nC @ 10V2000nC @ 10V200nC @ 10V205nC @ 10V2100nC @ 10V215nC @ 10V217nC @ 10V220nC @ 10V224nC @ 10V225nC @ 10V2300nC @ 10V230nC @ 10V2355nC @ 10V235nC @ 10V240nC @ 10V245nC @ 10V246nC @ 10V2480nC @ 10V250nC @ 10V250nC @ 15V2520nC @ 10V255nC @ 10V258nC @ 10V259nC @ 10V260nC @ 10V260nC @ 15V264nC @ 10V265nC @ 10V266nC @ 10V267nC @ 10V270nC @ 10V270nC @ 15V273nC @ 10V2750nC @ 10V275nC @ 10V279nC @ 10V280nC @ 10V285nC @ 10V289nC @ 10V2900nC @ 10V290nC @ 10V295nC @ 10V300nC @ 10V303nC @ 10V305nC @ 10V308nC @ 10V310nC @ 10V312nC @ 10V325nC @ 10V330nC @ 10V335nC @ 10V338nC @ 10V340nC @ 10V345nC @ 10V350nC @ 10V355nC @ 10V360nC @ 10V364nC @ 10V365nC @ 10V372nC @ 10V374nC @ 10V375nC @ 10V378nC @ 10V380nC @ 10V390nC @ 10V395nC @ 10V400nC @ 10V405nC @ 10V420nC @ 10V425nC @ 10V430nC @ 10V434nC @ 10V440nC @ 10V448nC @ 10V450nC @ 10V455nC @ 10V460nC @ 10V470nC @ 10V480nC @ 10V490nC @ 10V492nC @ 10V495nC @ 10V500nC @ 10V504nC @ 10V505nC @ 10V515nC @ 10V518nC @ 10V540nC @ 10V545nC @ 10V545nC @ 20V550nC @ 20V560nC @ 10V562nC @ 10V570nC @ 10V580nC @ 10V590nC @ 10V595nC @ 10V598nC @ 10V600nC @ 10V610nC @ 10V616nC @ 10V620nC @ 10V640nC @ 10V660nC @ 10V670nC @ 10V700nC @ 10V715nC @ 10V72nC @ 10V740nC @ 10V744nC @ 10V748nC @ 10V781nC @ 10V795nC @ 10V800nC @ 10V820nC @ 10V826nC @ 10V840nC @ 10V870nC @ 10V900nC @ 10V90nC @ 10V91nC @ 10V94nC @ 10V95nC @ 10V960nC @ 10V96nC @ 10V975nC @ 10V
     關閉
     所有

     不同 Vds 時的輸入電容 (Ciss) :

     10000pF @ 25V10200pF @ 25V10300pF @ 25V10400pF @ 25V10500pF @ 25V10550pF @ 25V10552pF @ 25V10700pF @ 25V10800pF @ 25V11000pF @ 25V11100pF @ 25V11200pF @ 25V11300pF @ 25V11500pF @ 25V11535pF @ 15V11600pF @ 25V11640pF @ 25V11900pF @ 25V12000pF @ 25V12200pF @ 25V12300pF @ 25V12400pF @ 25V12600pF @ 25V12630pF @ 25V12700pF @ 25V12800pF @ 25V13100pF @ 25V13190pF @ 25V13400pF @ 25V13500pF @ 25V13600pF @ 25V13700pF @ 25V13800pF @ 25V14000pF @ 10V14000pF @ 25V14200pF @ 25V14400pF @ 25V14500pF @ 25V14560pF @ 25V14800pF @ 25V15000pF @ 25V15200pF @ 25V16800pF @ 25V17400pF @ 25V17500pF @ 25V17550pF @ 25V1770pF @ 25V18000pF @ 25V18200pF @ 25V18500pF @ 25V18600pF @ 25V19000pF @ 25V19600pF @ 25V19800pF @ 25V2.810nF @ 800V20000pF @ 25V20160pF @ 25V20600pF @ 25V20700pF @ 25V21000pF @ 25V21600pF @ 25V22000pF @ 25V22400pF @ 25V2254pF @ 25V23000pF @ 10V23000pF @ 25V23994pF @ 25V24000pF @ 25V24600pF @ 25V25000pF @ 25V26000pF @ 25V27000pF @ 25V27400pF @ 25V28000pF @ 25V28500pF @ 25V28800pF @ 25V28900pF @ 25V29600pF @ 25V30900pF @ 25V31000pF @ 25V31100pF @ 25V31600pF @ 25V32000pF @ 25V3259pF @ 25V36000pF @ 25V3700pF @ 25V3800pF @ 25V3812pF @ 25V3876pF @ 25V40000pF @ 25V40800pF @ 25V40nF @ 25V41000pF @ 25V42200pF @ 25V42700pF @ 25V43300pF @ 25V43500pF @ 25V4350pF @ 25V4360pF @ 25V4367pF @ 25V4420pF @ 25V45000pF @ 25V4500pF @ 25V4507pF @ 25V4510pF @ 25V4530pF @ 25V4670pF @ 25V47000pF @ 25V47500pF @ 25V50000pF @ 25V5100pF @ 25V5155pF @ 25V5185pF @ 25V5200pF @ 25V5316pF @ 25V5400pF @ 25V5448pF @ 25V5590pF @ 25V5600pF @ 25V5630pF @ 25V5823pF @ 25V5890pF @ 25V59000pF @ 25V5900pF @ 25V60000pF @ 25V6000pF @ 25V63300pF @ 25V6400pF @ 25V6696pF @ 25V6710pF @ 25V6761pF @ 25V6800pF @ 25V6850pF @ 25V6900pF @ 25V69500pF @ 25V7000pF @ 25V7010pF @ 25V7015pF @ 25V7050pF @ 25V7200pF @ 25V7210pF @ 25V7220pF @ 25V7238pF @ 25V7290pF @ 25V73000pF @ 25V7300pF @ 25V7400pF @ 25V7410pF @ 25V7500pF @ 25V7600pF @ 25V7700pF @ 25V7736pF @ 25V7868pF @ 25V7900pF @ 25V8.8nF @ 25V8000pF @ 25V8300pF @ 25V8340pF @ 25V8400pF @ 25V8500pF @ 25V8560pF @ 25V8590pF @ 25V8600pF @ 25V8700pF @ 25V8800pF @ 25V8820nF @ 25V8860pF @ 25V8890pF @ 25V8900pF @ 25V8930pF @ 25V9000pF @ 25V9015pF @ 25V9100pF @ 25V9165pF @ 25V9200pF @ 25V9326pF @ 25V9400pF @ 25V9480pF @ 25V9500pF @ 800V9670pF @ 25V9740pF @ 25V9750pF @ 25V9835pF @ 25V9840pF @ 25V9875pF @ 25V9890pF @ 25V9940pF @ 25V
     關閉
     所有

     FET

     銷量價格
     圖片型號制造商貨期批號PDF庫存購買
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     STMicroelectronics
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     IXYS
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Diodes Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Diodes Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Diodes Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Diodes Division
     -
     -
     0
     GeneSiC Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     1
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     5
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     4
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     4
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     1
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Cree Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     ROHS
     560
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     IXYS
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     2
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     3
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     5
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     5
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     15
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     23
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     16
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     6
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     16
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     15
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     5
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     21
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     24
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     18
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     20
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     12
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     20
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     14
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     17
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     28
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     6
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     22
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     40
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     20
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     14
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     7
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     31
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     STMicroelectronics
     -
     -
     78
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     33
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     6
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     6
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     24
     STMicroelectronics
     -
     -
     73
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     6
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     12
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     34
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     11
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     18
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     11
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     22
     STMicroelectronics
     -
     -
     95
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     9
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     13
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     8
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     7
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     14
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     20
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     10
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     18
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     27
     Cree Inc
     -
     -
     15
     IXYS
     -
     -
     10
     IXYS
     -
     -
     10
     IXYS
     -
     -
     19
     IXYS
     -
     -
     29
     IXYS
     -
     -
     74
     IXYS
     -
     -
     63
     IXYS
     -
     -
     92
     IXYS
     -
     -
     31
     IXYS
     -
     -
     46
     IXYS
     -
     -
     15
     IXYS
     -
     -
     16
     IXYS
     -
     -
     30
     IXYS
     -
     -
     66
     IXYS
     -
     -
     93
     IXYS
     -
     -
     99
     IXYS
     -
     -
     34
     IXYS
     -
     -
     78
     IXYS
     -
     -
     18
     IXYS
     -
     -
     28
     IXYS
     -
     -
     67
     IXYS
     -
     -
     20
     IXYS
     -
     -
     41
     IXYS
     -
     -
     37
     IXYS
     -
     -
     52
     IXYS
     -
     -
     83
     IXYS
     -
     -
     36
     IXYS
     -
     -
     64
     IXYS
     -
     -
     14
     IXYS
     -
     -
     87
     IXYS
     -
     -
     54
     IXYS
     -
     -
     79
     IXYS
     -
     -
     61
     IXYS
     -
     -
     71
     IXYS
     -
     -
     22
     IXYS
     -
     -
     90
     IXYS
     -
     -
     62
     IXYS
     -
     -
     76
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     92
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     43
     STMicroelectronics
     -
     -
     241
     STMicroelectronics
     -
     -
     685
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     144
     STMicroelectronics
     -
     -
     332
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     106
     STMicroelectronics
     -
     -
     794
     Microsemi Power Products Group
     -
     -
     204
     IXYS
     -
     -
     26
     IXYS
     -
     -
     141
     IXYS
     -
     -
     135
     IXYS
     -
     -
     115
     IXYS
     -
     -
     281
     IXYS
     -
     -
     170
     IXYS
     -
     -
     780
     IXYS
     -
     -
     897
     IXYS
     -
     -
     511
     IXYS
     -
     -
     890
     IXYS
     -
     -
     130
     IXYS
     -
     -
     555
     IXYS
     -
     -
     842
     IXYS
     -
     -
     872
     IXYS
     -
     -
     227
     IXYS
     -
     -
     1060
     IXYS
     -
     -
     199
     IXYS
     -
     -
     342
     IXYS
     -
     -
     174
     IXYS
     -
     -
     137
     IXYS
     -
     -
     501
     IXYS
     -
     -
     139
     IXYS
     -
     -
     167
     IXYS
     -
     -
     347
     IXYS
     -
     -
     230
     IXYS
     -
     -
     139
     Vishay Semiconductor Diodes Division
     -
     -
     269
     国产在线精品二区

       <delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

        
        

        <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

        <track id="zhzjz"></track>