<delect id="zhzjz"><thead id="zhzjz"><ruby id="zhzjz"></ruby></thead></delect>

    
    

    <em id="zhzjz"><nobr id="zhzjz"><ins id="zhzjz"></ins></nobr></em>

    <track id="zhzjz"></track>
    網站首頁>產品>紅外發射器,UV 發射器

    產品分類

    瀏覽歷史

    暫無數據

     產品篩選

     收起

     封裝/外殼 :

     0.013" 方形 x 0.008"(0.33mm 方形 x 0.2mm)0402(1005 公制)0603(1608 公制)0805(2012 公制)0805(2012 公制)- 2.00mm L x 1.25mm W x 0.85mm H1.30mm L x 0.80mm W x 0.65mm H1.9mm 直徑,軛夾1206 凸透鏡1206(3016 公制)1206(3216 公制)1208(3020 公制)1211(3228 公制)16082-DIP(0.100",2.54mm)2-LCC(J 形引線)2-PLCC2-SMD,Boomerang2-SMD,J 形引線2-SMD,Z形彎曲d2-SMD,扁平引線2-SMD,無引線2-SMD,無引線,裸露焊盤2-SMD,軛形彎曲2-SMD,鷗翼型2.20mm L x 1.20mm W x 1.10mm H2012(5030 公制)2015(5138 公制)3-SMD,無引線3.20mm L x 1.60mm W x 1.10mm H3.20mm L x 1.60mm W x 2.25mm H3.20mm L x 2.80mm W x 1.90mm H3.2mm L x 2.25mm W x 1.60mm H4-DIP(0.200",5.08mm)4-LCC(J 形引線)4-PLCC4-SMD4-SMD,扁平引線4-SMD,無引線4.00mm L x 3.60mm W x 4.00mm H6-DIP6-SDIP(0.071",1.80mm)7.00mm L x 6.00mm W x 1.80mm HPLCC-4SMR?T 1 3/4T 3/4T-1TO-18 小型TO-18-2TO-18-2 金屬罐TO-205AD,TO-39-3 金屬罐TO-213AA,TO-66-2TO-46-2TO-46-2 透鏡頂部金屬罐TO-46-2,金屬罐TO-5-2 透鏡頂部金屬罐TO-Variant-2 金屬罐同軸,金屬罐引出線徑向徑向 - 2 引線,成形徑向, 3mm 直徑 (T-1)徑向,1.8mm(T-3/4)徑向,5mm 直徑(T 1 3/4)徑向,側視圖徑向,帶透鏡的金屬罐,TO-46-2徑向,金屬罐微型粒狀模塊直徑1.9mm,倒鷗翼型直徑1.9mm,鷗翼型芯片軸向軸向,扁平引線迷你型金屬化陶瓷陶瓷非標準型 SMD非標準型表面貼裝
     關閉
     所有

     不同 If 時的輻射強度 (Ie)(最小值) :

     0.03mW/cm² @ 20mA0.05mW/cm² @ 20mA0.11mW/cm² @ 20mA0.18mW/cm² @ 20mA0.1mW/cm² @ 20mA0.27mW/cm² @ 20mA0.28mW/cm² @ 20mA0.2mW/cm² @ 20mA0.2mW/sr @ 20mA0.33mW/cm² @ 20mA0.34mW/cm² @ 20mA0.35mW/cm² @ 20mA0.36mW/cm² @ 20mA0.3mW/cm² @ 20mA0.3mW/sr @ 20mA0.42mW/cm² @ 20mA0.43mW/cm² @ 20mA0.45mW/cm² @ 20mA0.45mW/sr @ 50mA0.48mW/cm² @ 20mA0.4mW/cm² @ 20mA0.4mW/cm² @ 50mA0.4mW/sr @ 20mA0.50mW/cm² @ 100mA0.54mW/cm² @ 20mA0.58mW/cm² @ 20mA0.5mW/cm² @ 20mA0.5mW/sr @ 20mA0.5mW/sr @ 50mA0.63mW/sr @ 50mA0.64mW/cm² @ 20mA0.65mW/cm² @ 20mA0.662mW/sr @ 20mA0.6mW/cm² @ 50mA0.7mW/sr @ 20mA0.7mW/sr @ 50mA0.85mW/cm² @ 20mA0.8mW/sr @ 10mA0.8mW/sr @ 20mA0.9mW/sr @ 20mA1.05mW/cm² @ 20mA1.1mW/cm² @ 20mA1.25mW/sr @ 100mA1.2mW/cm² @ 20mA1.2mW/cm² @ 50mA1.2mW/sr @ 20mA1.2mW/sr @ 50mA1.38mW/sr @ 20mA1.4mW/cm² @ 20mA1.5mW/cm² @ 100mA1.5mW/cm² @ 20mA1.5mW/sr @ 20mA1.5mW/sr @ 50mA1.64mW/sr @ 50mA1.65mW/cm² @ 20mA1.6mW/sr @ 100mA1.6mW/sr @ 20mA1.6mW/sr @ 40mA1.6mW/sr @100mA1.7mW/cm² @ 20mA1.7mW/sr @ 50mA1.8mW/sr @ 50mA1.95mW/cm² @ 20mA10mW/sr @ 100mA10mW/sr @ 50mA10mW/sr @ 70mA11.78mW/sr @ 50mA11mW/sr @ 20mA12.5mW/sr @ 100mA12.5mW/sr @ 70mA120mW/sr @ 100mA124mW/sr @ 100mA12mW/sr @ 100mA12mW/sr @ 50mA130mW/sr @ 1A13mW/sr @ 50mA14mW/sr @ 100mA150mW/sr @ 100mA150mW/sr @ 150mA15mW/sr @ 100mA15mW/sr @ 20mA15mW/sr @ 30mA15mW/sr @ 50mA160mW/sr @ 100mA160mW/sr @ 1A16mW/sr @ 100mA16mW/sr @ 70mA170mW/sr @ 1A18 lm @ 700mA180mW/Sr @ 1A18mW/sr @ 100mA18mW/sr @ 50mA1mW/cm² @ 100mA1mW/cm² @ 20mA1mW/cm² @ 50mA1mW/sr @ 100mA1mW/sr @ 20mA1mW/sr @ 50mA2.25mW/sr @ 20mA2.2mW/sr @ 50mA2.5mW/cm² @ 70mA2.5mW/sr @ 100mA2.5mW/sr @ 20mA2.5mW/sr @ 50mA2.6mW/cm² @ 100mA2.7mW/cm² @ 20mA2.8mW/cm² @ 20mA2.8mW/sr @ 20mA200mW/sr @ 1A20mW/cm² @ 20mA20mW/sr @ 100mA20mW/sr @ 20mA21mW/sr @ 20mA22mW/sr @ 50mA250mW/sr @ 1A25mW/sr @ 100mA25mW/sr @ 70mA27mW/sr @ 100mA2mW/sr @ 100mA2mW/sr @ 20mA2mW/sr @ 50mA3.15mW/sr @ 100mA3.2mW/sr @ 50mA3.31mW/sr @ 20mA3.5mW/cm² @ 100mA3.5mW/cm² @ 50mA3.5mW/sr @ 100mA3.5mW/sr @ 20mA3.5mW/sr @ 50mA300mW/sr @ 100mA30mW/sr @ 100mA30mW/sr @ 250mA30mW/sr @ 50mA31mW/sr @ 100mA320mW/sr @ 1A32mW/sr @ 100mA35mW/sr @ 100mA35mW/sr @ 50mA36mW/sr @ 20mA39mW/sr @ 100mA39mW/sr @ 50mA3mW/cm² @ 100mA3mW/sr @ 100mA3mW/sr @ 20mA3mW/sr @ 50mA4.5mW/sr @ 50mA4.81mW/sr @ 20mA40mW/sr @ 100mA40mW/sr @ 350mA40mW/sr @ 500mA40mW/sr @ 70mA45mW/sr @ 100mA4mW/cm² @ 100mA4mW/sr @ 100mA4mW/sr @ 20mA4mW/sr @ 50mA4mW/sr @ 70mA5.6mW/sr @ 20mA5.6mW/sr @ 50mA500mW/sr @ 500mA50mW/sr @ 100mA56mW/sr @ 100mA5mW/cm² @ 100mA5mW/sr @ 100mA5mW/sr @ 50mA6.02mW/sr @ 20mA6.3mW/sr @ 100mA6.3mW/sr @ 70mA6.77mW/sr @ 20mA60mW/sr @ 100mA60mW/sr @ 500mA630mW/sr @ 100mA630mW/sr @ 1A63mW/sr @ 100mA63mW/sr @ 70mA6mW/sr @ 20mA6mW/sr @ 50mA6mW/sr @100mA7.5mW/sr @ 50mA7.8mW/sr @ 20mA76mW/sr @ 100mA7mW/sr @ 1000mA7mW/sr @ 20mA7mW/sr @ 50mA8.5mW/sr @ 50mA800mW/sr @ 1A80mW/sr @ 100mA8mW/sr @ 100mA9.62mW/sr @ 20mA9.72mW/sr @ 20mA9mW/sr @ 50mA
     關閉
     所有

     紅外發射器,UV 發射器

     銷量價格
     圖片型號制造商貨期批號PDF庫存購買
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     Stanley Electric Co
     -
     -
     0
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Avago Technologies US Inc.
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Sharp Microelectronics
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     0
     Lite-On Inc
     -
     -
     1000
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Opto Diode Corp
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     14
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     34
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     16
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     40
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     8
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Stanley Electric Co
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Stanley Electric Co
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Stanley Electric Co
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Stanley Electric Co
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     10
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     14
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     14
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     16
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     25
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     15
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     17
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     18
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     24
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     24
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     24
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     4
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     16
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     24
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Seoul Semiconductor Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     87
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     22500
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     30000
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     18000
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     25
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     24
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     25
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     14
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Omron Automation and Safety
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Omron Automation and Safety
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     78
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     3
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     43
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     1553
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Lite-On Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     40
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     40
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     15
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     15
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     45
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     45
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     15
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     15
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     23
     Opto Diode Corp
     -
     -
     62
     Opto Diode Corp
     -
     -
     65
     Opto Diode Corp
     -
     -
     55
     Opto Diode Corp
     -
     -
     100
     Opto Diode Corp
     -
     -
     100
     Opto Diode Corp
     -
     -
     100
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     318
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     Bivar Inc
     -
     -
     322
     Bivar Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     617
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     617
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     970
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     970
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     97
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     44
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     27
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     367
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     363
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     501
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     590
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     597
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     602
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     420
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     405
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     560
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     571
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     895
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     350
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     482
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     570
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     937
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     335
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     7
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     27
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     40
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     47
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     49
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     27
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     32
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     33
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     35
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     47
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     56
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     43
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     43
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     30
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     28
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     74
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     47
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     26
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     36
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     38
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     41
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     30
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     100
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     40
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     39
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     47
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     47
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     48
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     30
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     42
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     45
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     49
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     49
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     41
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     40
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     41
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     42
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     49
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     49
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     28
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     30
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     31
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     43
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     45
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     45
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     43
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     46
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     30
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     36
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     72
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     37
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     33
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     39
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     48
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     50
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     81
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     90
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     104
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     103
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     71
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     118
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     329
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     100
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     100
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     223
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     34
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     90
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     185
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     196
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     160
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     975
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     250
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     90
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     47
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     57
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     66
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     93
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     100
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     86
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     94
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     262
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     173
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     96
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     104
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     507
     Bivar Inc
     -
     -
     69
     Bivar Inc
     -
     -
     114
     Bivar Inc
     -
     -
     322
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     854
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     401
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     789
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     794
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     243
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     662
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     374
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     678
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     657
     Lite-On Inc
     -
     -
     658
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     982
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     373
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     526
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     536
     Opto Diode Corp
     -
     -
     262
     Opto Diode Corp
     -
     -
     121
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     488
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     488
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     105
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     105
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1502
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1502
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1000
     Opto Diode Corp
     -
     -
     102
     Opto Diode Corp
     -
     -
     111
     Opto Diode Corp
     -
     -
     235
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     460
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     2037
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     2037
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1600
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1272
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1272
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     600
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4185
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4185
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8162
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8162
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7200
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1165
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1165
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     600
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     989
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     993
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5552
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     2836
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     3331
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1035
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1197
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1002
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     2000
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     2000
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     1000
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     4020
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     4020
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     3978
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     4510
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     4510
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9475
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5565
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5565
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5802
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5802
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6979
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6979
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4994
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     10436
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     11232
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     59482
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     21038
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     21038
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     20000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6501
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7019
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7103
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7363
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7719
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9735
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     10226
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6187
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6187
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     3985
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1495
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1495
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     14120
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     14120
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     12000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     22235
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     22235
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     22000
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1770
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1770
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     3470
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     3470
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     2000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7953
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7953
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6811
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6811
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     52919
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     52919
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     52000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8713
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     2999
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     2999
     Vishay Semiconductor Opto Division
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4554
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4664
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9306
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9951
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9951
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     13712
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     13712
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     12000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     14308
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     14308
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     14000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     1565
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5905
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5905
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6643
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6643
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8673
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8673
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8613
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     8613
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7500
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5131
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     5131
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     4000
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     1678
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     1678
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     0
     沒有庫存
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7481
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     7481
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     6000
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     16857
     OSRAM Opto Semiconductors Inc
     -
     -
     9135
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3984
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3984
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     2000
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     332
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     125
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     174
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     185
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     300
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     200
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     588
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     184
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     329
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     1518
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3972
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3972
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     2000
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3954
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3954
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     2000
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     7292
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     7595
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     1260
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     5656
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     6683
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     28185
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     2341
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     2748
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     3464
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     4359
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     4905
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     9113
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     9113
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     8000
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     4196
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     4196
     TT Electronics/Optek Technology
     -
     -
     4000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     6426
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     6426
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     4000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     16312
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     16312
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     16000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     12816
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     12816
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     12000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     0
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     1037
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     10500
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     59813
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     59813
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     58000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     14950
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     14950
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     12000
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     17271
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     17271
     Kingbright Company LLC
     -
     -
     16000
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     150
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     126
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     377
     Marktech Optoelectronics
     -
     -
     157
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1190
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1190
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     254400
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     29398
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1975
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1975
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1000
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1860
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1860
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     1000
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     13036
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     16960
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     9222
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     11882
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     9821
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     2870
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     2870
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     2000
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     3798
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     3798
     Fairchild Semiconductor
     -
     -
     3000
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     1978
     Advanced Photonix Inc
     -
     -
     402
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     154
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     187
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     375
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     111
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     167
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     200
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     125
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     178
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     1217
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     0
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     249
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     400
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     197
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     1388
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     1388
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     750
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     1172
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     10273
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1978
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1978
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1600
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     1020
     Bivar Inc
     -
     -
     1142
     Bivar Inc
     -
     -
     1297
     Bivar Inc
     -
     -
     1954
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     3590
     Honeywell Sensing and Control
     -
     -
     2861
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     1094
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     1298
     Lite-On Inc
     -
     -
     2406
     Lite-On Inc
     -
     -
     5888
     Lite-On Inc
     -
     -
     4373
     Lite-On Inc
     -
     -
     4924
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2840
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2704
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2927
     Bivar Inc
     -
     -
     4500
     Bivar Inc
     -
     -
     4500
     Bivar Inc
     -
     -
     3000
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     1854
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     8237
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     5238
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     5238
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     2000
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     5275
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     7077
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     7077
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     6000
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2880
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1942
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1985
     Lite-On Inc
     -
     -
     7970
     Lite-On Inc
     -
     -
     1730
     Lite-On Inc
     -
     -
     1945
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1961
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1284
     Panasonic Electronic Components - Semiconductor Products
     -
     -
     1810
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1470
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2842
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     3670
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     14892
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1457
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1703
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     3990
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1289
     Lite-On Inc
     -
     -
     1880
     Lite-On Inc
     -
     -
     1948
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2765
     Lite-On Inc
     -
     -
     6677
     Lite-On Inc
     -
     -
     8404
     Lite-On Inc
     -
     -
     18954
     Lite-On Inc
     -
     -
     30231
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     52524
     Lite-On Inc
     -
     -
     53558
     Lumex Opto/Components Inc
     -
     -
     1397
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1929
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1990
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1798
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2085
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2890
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2963
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     4907
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1917
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1273
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1974
     Lite-On Inc
     -
     -
     13189
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     7982
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2193
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1070
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1174
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1217
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     37930
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1673
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1425
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     1501
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     2051
     Everlight Electronics Co Ltd
     -
     -
     3813
     Rohm Semiconductor
     -
     -
     3243
     Lite-On Inc
     -
     -
     3000
     Lite-On Inc
     -
     -
     4833
     Lite-On Inc
     -
     -
     4833
     Lite-On Inc
     -
     -
     3000
     Lite-On Inc
     -
     -
     17687
     Lite-On Inc
     -
     -
     17687
     Lite-On Inc
     -
     -